Animacija

ELing

Naše področje delovanja je usposabljanje tehničnega kadra, industrijska energetika, projektiranje in nazdor, elektroinštalacije, oprema osvetljevanje in elektroakustika, električne meritve, servisna dejavnost, vzdrževanje transformatoskih postaj...

PREDSTAVITEV PODJETJA ELing Apače d.o.o.

Podjetje ELing Apače d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 z osnovno dejavnostjo elektro inženiring.

Področje delovanja je:

I. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA KADRA

 • Strojnike centralnega ogrevanja
 • Tehnične vodje energetskih naprav
 • Energetike v industriji
 • Tehnične kadre v šolah in ustanovah
 • Stikalničarje SN in NN nivojev
 • Učitelje in profesorje, ki poučujejo tehnične predmete

II. PROJEKTIRANJE IN NADZOR

 • Projektiranje in nadzor pri elektroinštalacijah
 • Izdelava tehnične dokumentacije PID, obratovalno tehnična dokumentacija, navodila, …
 • Izdelava Pravilnikov o obratovanju in vzdrževanju elektroinštalacij, električne opreme in priključkov, strelovodnih inštalacij ter periodičnih pregledih

III. INDUSTRIJSKA ENERGETIKA

 • Industrijska energetika, vodenje obratovanja in svetovanje na področju energetike
  • Obratovanje – vodenje in nadzor naprav za proizvodnjo, pretvorbo in razdeljevanje energije
  • Ogrevanje in prezračevanje
  • Področje električne energije – vodenje obratovanja
 • Kompenzacijske naprave jalove energije – nadzori in regulacije
 • Skrb za izvedbo aktivnosti po Pravilniku o obratovanju in vzdrževanju električne opreme, elektroinštalacij in strelovodov (Ur. l. RS 44/09 in Ur.l.RS 28/09)
 • Analize in vodenje porabe energentov
 • Učinkovita raba energentov

IV. ELEKTROINŠTALACIJE

 • izvedba elektroinštalacij tudi v eksplozijsko nevarnih področjih (Ex okolje)
  • energetske
  • mrežne – računalniške
  • optične
  • video nadzor
 • izvedba strelovodov
 • ozemljitve
 • inštalacije dodatnih izravnav potenciala

V. ELEKTRIČNE MERITVE

 • Meritve na elektroinštalacijah tudi v Ex okolju (EDISON in EDISON PLUS)
 • Strelovodov
 • Ozemljitev
 • Dodatnih izravnav potenciala
 • Meritve na sončnih elektrarnah
 • Meritve blodečih tokov

VI. SERVISNA DEJAVNOST IN VZDRŽEVANJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

 • Popravila na elektroinštalacijah, komunikacijskih inštalacijah in strelovodih
 • Popravila in servis strojev in naprav:
  • Lesno obdelovalnih
  • Kovinsko obdelovalnih
 • Popravila in vzdrževanje opreme v Ex okolju – imamo certifikat o usposobljenosti za izvajanje procesa vzdrževanja Ex-opreme »BUREAU VERITAS«
 • Pregledi, revizije in vzdrževalni posegi v transformatorskih postajah srednjenapetostnega nivoja po tehničnih predpisih.
 • Dela na sklopih in elementih srednje in nizke napetosti:
  • Revizije transformatorskih postaj
  • Pregledi in nadzor v TP

VII. OPREMA, OSVETLJEVANJE IN ELEKTROAKUSTIKA

 • Dobava in vgradnja opreme:
  • Za zgodnje odkrivanje požara
  • Protivlomni sistemi
  • Videonadzorni sistemi
 • Oprema za učilnice
  • nizkonapetostni izvori
  • eksperimentalne mize ter
  • oprema za šole v pohištveni opremi
 • Osvetljevanje:
  • notranjih prostorov
  • zunanjih objektov
 • Ozvočenje in elektroakustika:
  • šole in dijaški domovi
  • konferenčne dvorane
  • cerkve
  • fitnes, …